; ;
HMA LOGISTICS HMA LOGISTICS

LOJİSTİK POLİTİKALARI

Kalite politikası : Kalite politikamız müşterilerimizin öngördüğü toplam tedarik sürelerine göre istenilen ürünü, istenilen yerde, istenilen zamanda teslim etmek üzerine kuruludur ve çalışanlarımızla birlikte müşteri memnuniyeti sağlayarak, evrensel kalite ve standartlarda hizmetler sunmak amaç edinilmiştir. Sanayinin farklı dallarında, farklı uzmanlıklar isteyen yükler en uygun koşullarda taşınarak müşterilerin yatırımlarına rehberlik edilmektedir.

Çevre Politikası : Çevre Politikasını bir gereksinim olarak gören HMA, çevreye duyarlı bir işletme olarak sektörde bir örnek teşkil etmeye ve üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktadır. Son yıllarda önemi artan Çevre Yönetim Sistemini, ilk günden önemle takip etmekte ve uygulamakta, modern ve çevreye duyarlı araç filosuyla gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma çabasına olabildiğince katkı sunmaktadır.

;